​Idea Market THINK Plan Challenge 2016 ประกาศผลแชมป์สุดยอดแผนสื่อสารทางการตลาด

0
307

กระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย ในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ส่งเสริมความรู้การตลาด ผ่านเวทีประชันแผนสื่อสารการตลาดกับโครงการ “Idea Market THINK Plan Challenge 2016” ณ เซนเตอร์ พอยท์ ออฟ สยามสแควร์ เมื่อเร็วๆ นี้

วิมล จันทร์เทียร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ในฐานะผู้บริหารแบรนด์กระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย ในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง กล่าวถึงการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า หลังจากการดำเนินโครงการ Idea Market Think Plan Challenge 2016 ถือว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดี ด้วยการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในระยะยาว โดยการสร้างทุนทางปัญญาให้กับเยาวชนไทยในระดับอุดมศึกษา ซึ่งสามารถนำความรู้ ประสบการณ์และทัศนคติที่ได้รับจากโครงการไปปรับใช้ในชีวิตจริงในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการได้จำลองการจัดกิจกรรมทางการตลาดขึ้นจริงนั้นเป็นโอกาสให้น้อง ๆ ได้ลองสวมบทบาทนักการตลาดกันจริง ๆ ทำให้ได้เรียนรู้ถึงการวางงบประมาณและบริหารจัดการค่าใช้จ่าย เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การทำงานเป็นทีม และการประสานงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสิ่งที่หาไม่ได้จากการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว

สำหรับในปีนี้ทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง ได้แก่ ทีม 14:42 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นทีมที่ทำการสื่อสารการตลาดอย่างครบวงจรและเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ดีเยี่ยม รองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่ทีม Yes! Man จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ รองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้แก่ทีม แฟนไอเดีย จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล สำหรับผู้ที่ได้รางวัลทั้ง 5 ทีม จะได้รับถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท 50,000 บาท 30,000 บาท และ 10,000 บาท ตามลำดับ

นางสาวประกายฉัตร ตันติอาภรณ์กุล จากทีม 14:42 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวแทนทีมชนะเลิศการประกวด กล่าวว่า การประกวดครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิต นอกจากจะได้นำความรู้จากในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้แล้วยังได้ความรู้จากนอกห้องเรียนที่ได้จากการจัดกิจกรรมจริง ได้นำแนวคิดและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากท่านคณะกรรมการมาประยุกต์ใช้อีกด้วย จึงอยากเชิญชวนน้อง ๆ รุ่นต่อ ๆ ไปให้ร่วมประกวดโครงการนี้เพราะเป็นโครงการที่ได้รับประโยชน์จริง ๆ

ทั้งนี้ โครงการ Idea Market Think Plan Challenge 2016 เป็นเวทีที่ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ผู้ผลิตและจำหน่ายกระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย เปิดให้นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ได้ประชันความสามารถด้านการวางแผนสื่อสารการตลาดสำหรับกระดาษถ่ายเอกสารไอเดียกันอย่างเต็มที่ เพื่อชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการนี้เป็นปีแรก โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยในระดับอุดมศึกษานำความรู้ที่ได้จากในห้องเรียนมาพัฒนา ปรับใช้ให้เหมาะสม และระดมความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนสื่อสารการตลาดและดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ ซึ่งในปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 198 ทีม หรือกว่า 1,400 คน จาก 15 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งถูกคัดเลือกให้เหลือเพียง 20 ทีม เพื่อเข้าร่วมค่าย Brush up Your Idea ที่จังหวัดชลบุรี ติวเข้มน้องๆ โดยวิทยากรรับเชิญที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการตลาด ทางทีมกระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย ก็ยังได้ให้ทุนสนับสนุนน้อง ๆ ในการนำความรู้มาลงมือจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดขึ้นจริงในรั้วมหาวิทยาลัยของตนกันอย่างเต็มความสามารถ