ปูตินยืนหยัดต้านคอร์รัปชั่น-อาชญากรรม

0
152

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (14 มี.ค. 2017 วลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีของรัสเซียได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักษาแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตและการก่ออาชญากรรมของรัสเซีย ทั้งยังได้กล่าวถึงภารกิจสำคัญในปีนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอัยการสูงสุดของรัสเซีย

“ประเด็นเหล่านี้ จำเป็นต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบ ต้องมีการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การป้องกันไม่ให้เกิดการกดดันในศาล” ปูตินกล่าว

การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปี 2016 พบว่ามีผู้ฟ้องร้องคดีอาญาจำนวนทั้งสิ้น 3,800 คดี โดยข้อหาทุจริตนั้นเป็นคดีที่มีการฟ้องร้องตลอดทั้งปี

“เราต้องดำเนินการควบคุมอย่างเคร่งครัด เพิ่มวินัยทางการเงิน ป้องกันการใช้อำนาจในทางที่ผิด ใช้จ่ายงบประมาณอย่างสุรุ่ยสุร่ายหรือยักยอกเงินของรัฐผ่านรูปแบบของการจัดซื้อของรัฐบาล คำสั่งของกระทรวงกลาโหม การจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ” ปูตินกล่าวเสริม