สุดล้ำ! วิธีการจองโต๊ะในห้องสมุดด้วยการแสกน QR code

0
289
สุดล้ำ! วิธีการจองโต๊ะในห้องสมุดด้วยการแสกน QR code

ที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยครุศาสตร์หูหนานออก “ระบบจัดการที่นั่ง” ทำให้นักศึกษาสามารถแสกน QR code เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการใช้ที่นั่ง หากว่าบนโต๊ะมีของวางแต่ไม่มีคนนั่ง ก็ให้แสกนที่นั่งดังกล่าวก่อน หากว่านักศึกษาที่มาจองที่นั่งยังไม่มาปรากฏตัวภายใน 20 นาที ก็ให้ใช้ที่นั่งนั้นได้เลย ซึ่งวิธีการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการจองที่นั่งในห้องสมุดนานเกินไป จนคนอื่นไม่ได้ใช้นั่นเอง