พาชม บ้านพักคนชราในทิเบต

0
64

อยากรู้ไหมว่าคนชราที่ไม่มีลูก ไม่มีหลาน เหล่านี้ใช้ชีวิตบั้นปลายกันอย่างไร? เมื่อปีที่ผ่านมา บ้านพักคนชราจำนวน 81 แห่งถูกสร้างขึ้นในทิเบตเพื่อคนแก่เหล่านี้โดยเฉพาะ โดยปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่สมัครใจพักอาศัยอยู่ในบ้านพักเหล่านี้ราว 11,400 คน