การเกษตรแบบใหม่ เปลี่ยนมูลหมูให้กลายเป็น “ของล้ำค่า”!

0
187

ฟาร์มหมูแห่งหนึ่งในกว่างตงใช้เทคโลโนยีแบบใหม่นั่นก็คือ “การเกษตรทางชีววิทยาแบบเตียงหมักสูง” ซึ่งนำของเสียจากการเลี้ยงหมูมาดำเนินการ “ปล่อยของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Emission)” โดยเปลี่ยนมูลหมูให้กลายเป็น “ของล้ำค่า”

สาเหตุที่เรียกว่า “เตียงหมักสูง” เนื่องจากเลี้ยงหมูที่ชั้นสอง ส่วนมูลและปัสสาวะนั้นปล่อยให้ไหลผ่านตะแกรงไม้มาชั้นล่างมาหมักรวมกับฟาง จากนั้นก็นำไปผ่านกระบวนการเคมีจนกลายเป็นปุ๋ย และนำไปขายต่อได้เงินอีกจำนวนหนึ่

ด้วยวิธีนี้ การเลี้ยงหมูจึงไม่มีกองมูลหรือปัสสาวะหมูค้างไว้ ส่วนหมูนั้นก็นำไปเชือดกลายเป็นอาหารต่อไป