ชีวิตอันยากลำบากของเด็กซีเรีย ท่ามกลางไฟสงคราม

0
315

กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) รายงานว่า เมื่อปี2016 มีเด็กชาวซีเรียอย่างน้อย 652 รายที่ถูกฆ่าตายท่ามกลางสงครามอันร้อนระอุ ซึ่งในปัจจุบันมีเด็กซีเรีย 600 กว่ารายที่ได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม แต่ยังมีเด็กซีเรียอีก 3 ล้านรายที่ต้องการความช่วยเหลือและอาศัยอยู่ในพื้นที่ประสบความลำบาก