“ต้าหลี่” เมืองช่างย้อมผ้า มรดกที่ควรค่าแก่การรักษาไว้

0
275

ชมภาพการทำงานของบรรดาช่างฝีมือ ในเมืองต้าหลี่ เขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ มณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ที่สืบทอดวิธีการย้อมผ้าแบบดั้งเดิมมานานกว่าหลายร้อยปีแล้ว วิธีการของพวกเขาได้ก่อให้เกิดสิ่งทอหลากสีสันและประณีต จนเมื่อประมาณ 10 ปีก่อน วิธีการดังกล่าวได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติที่จับต้องไม่ได้