จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์ประสานงานช่วยเหลือชาวจีนเชียงใหม่

0
821

 

นายกฤษณ์ ธนาวณิช รอง ผวจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเหยิน อี้ เซิน กงสุลใหญ่ นายหวาง ซิ่วเซิ่ง รองกงสุลใหญ่ฯ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ และนายเจียง เหยียน รองประธานสมาพันธ์การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศแห่งชาติจีน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพล.ต.พิทยา ศิริรักษ์ รอง ผบช.ภ.๕  พล.ต.เกษมสุข ตาคำ ผบ.มทบ.33 นายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นางสาวพรฤดี พุทธิศรี ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมเปิดศูนย์ประสานงานช่วยเหลือชาวจีนเชียงใหม่ขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือชาวจีน ที่เข้ามาทำธุรกิจ และเข้ามาท่องเที่ยวใน จ.เชียงใหม่ เนื่องจากชาวจีนมักนิยมมาท่องเที่ยวใน จ.เชียงใหม่มากขึ้น ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาท่องเที่ยวเฉลี่ย อยู่ที่ 1 ล้าน 4 แสนคน โดยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น แต่มักจะมีปัญหาในด้านการสื่อสาร  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยามที่ประสบปัญหาเช่น การเกิดอุบัติเหตุ การทำของหาย ปัญหาด้านราคาที่พัก การถูกชิงทรัพย์ การถูกหลอกลวง ศูนย์นี้จะบริการให้ความช่วยเหลือตลอดจนการให้ข้อมูลด้านกฎหมายเบื้องต้น และช่วยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต่างๆ เช่น การต่อวีซ่าขออยู่ต่อในราชอาณาจักร และการให้คำแนะนำประเพณีและวัฒนธรรมของชาวเหนือ  โดยพิธีเปิดศูนย์มีขึ้นเมื่อเมื่อวันวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่สมาคมฮากกา ถ.ช้างคลาน ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ด้าน นายเกรียงศักดิ์ เจริญพันธ์ดี ผู้จัดการศูนย์ประสานงานช่วยเหลือชาวจีนกล่าวว่า ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือชาวจีนเชียงใหม่ ได้ประสานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีน ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอุบัติเหตุ ทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ปัญหาเรื่องราคาที่พักอาศัย ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ จะช่วยเป็นล่ามในการสื่อสารกับคนไทยพร้อมกับทำความเข้าใจ ตลอดจนประสานงานกับสถานกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ โดยแต่ล่ะวัน จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาขอความช่วยเหลือประมาณ 5-10 ราย โดยก่อนหน้านี้ ช่วยเหลือรถที่ประสบอุบัติเหตุ และนักท่องเที่ยวชาวจีน มาเลเซีย ที่ประสบอุบัติเหตุหมู่ ที่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ บางครั้งยังช่วยประสานดูแลเป็นล่าม และให้คำแนะนำประเพณี และวัฒนธรรมของชาวล้านนาอีกด้วย

โดยผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว หรือด้านอื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ต้องการให้ทางศูนย์ฯช่วยเหลือด้านการสื่อสารกับชาวจีน สามารถติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-271537 โดยศูนย์จะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ ตั้งแต่วันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 17.30 น. หากนอกเวลาทำการสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 081-882-3283 หรือที่ E-mail [email protected]  โดยจะเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง