​แบนหนัก! พื้นที่หนึ่งในจี่หนานห้ามเลี้ยงหมา-นกในอาคาร

0
170

เมื่อเร็วๆนี้ อาคารสาธารณะในเขตหนึ่ง เมืองจี่หนาน ทางตะวันออกของจีน ติดป้าย“ห้ามไม่ให้เลี้ยงหมาหรือสัตว์ปีก หากละเมิดถูกปรับเงิน 1,000 หยวน” (ราว 5,500 บาท) ซึ่งชาวบ้านบางคนก็เห็นด้วย บางคนก็เห็นว่าไม่มีมนุษธรรม อย่างไรก็ตามทางบริษัทอสังหาฯยืนยันว่า ทางผู้เช่าได้ลงนามยินยอมในนโยบายดังกล่าวแล้ว