เยาวชนไทยคว้ารางวัลชนะเลิศรถต้นแบบ ไอ.ซี.อี.จากสิงคโปร์

0
257

ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า จาการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  ได้ส่งทีมนักศึกษาแผนกช่างยนต์  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ประกอบด้วย นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 3 คน คือ นายยุทธนา  ไชยสงค์  ระดับ ปวส.2  นายวีระชัย  แสนอุบล ระดับ ปวส.1 และนายเควินฟเจลล์ระดับ ปวส.1 พร้อมด้วยครูที่ปรึกษา  ได้แก่ นายประมวล  รอนยุทธ เข้าร่วมการแข่งขันรถประหยัดพลังงานต้นแบบ “เชลล์ อีโค มาราธอน เอเซีย 2017” ณ  Changi Exhibition Center ประเทศสิงคโปร์  ระหว่างวันที่  16-19  มีนาคม  2560  ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับทวีปเอเชีย

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า  ทีม “เวอร์จิ้น” ประสบความสำเร็จด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทรถต้นแบบเครื่องยนต์สันดาปภายใน หรือ International Combustion Engine (I.C.E.) ในชื่อรางวัล “Winner Internal Combustion Prototype” มาเป็นของขวัญให้กับพี่น้องชาวไทย  โดยทำสถิติสูงสุดทุกประเภทของทีมที่เข้าแข่งขัน  คือวิ่งได้ไกลถึง  2,289 กิโลเมตรและใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 1 ลิตร  ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ ประเทศไทยมีสถานศึกษาทั้งระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาเข้าแข่งขันทั้งหมด 5 สถาบัน  คือ 1. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร รถต้นแบบ I.C.E. ได้รางวัลอันดับชนะเลิศ)  2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง (รถต้นแบบไฟฟ้า) 3. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช (รถต้นแบบไฟฟ้า ได้รางวัลอันดับ 3) 4. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (รถต้นแบบ I.C.E.) และ 5. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (รถต้นแบบ I.C.E. ได้รางวัลอันดับ 7)  สำหรับรถต้นแบบ (Prototype) เป็นรถต้นแบบแห่งอนาคต รถของทีมที่วิ่งได้ระยะทางไกลที่สุดด้วยเชื้อเพลิงเทียบเท่าน้ำมันเพียงหนึ่งลิตร จะเป็นผู้ชนะเลิศในการแข่งขัน นอกจากนี้  การแข่งขัน “เชลล์ อีโค มาราธอน เอเซีย 2017” ยังถือเป็นก้าวสำคัญของพลังงานเพื่อการเดินทางขนส่งที่เหมาสมกับโลกแห่งอนาคต ที่ต้องประหยัด ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้ม  รวมไปถึงการเตรียมพร้อมด้านพลังงานในอนาคตอีกด้วย

จากการแข่งขันครั้งนี้ ดร.สุเทพ ปิดท้ายว่า  สอศ.ภูมิใจเป็นอย่างมากในการผลการแข่งขันของทีมเวอร์จิ้นนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  เพราะการแข่งขัน เชลล์ อีโค มาราธอน เอเซีย 2017 ถือว่าเป็นเวทีการแข่งขันนานาชาติ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะเชิงช่างของตนเองว่าอยู่ในระดับใด หรือต้องเพิ่มเติมฝึกฝนในเรื่องใดอีกบ้าง  พร้อมทั้งได้เรียนรู้การทำงานและศักยภาพของทีมที่มาจากประเทศอื่น ๆ อีกด้วย