​เกาหลีใต้ชี้! โดนนักท่องเที่ยวชาวจีน 4 แสนคนยกเลิกทริปเที่ยว

0
46

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. หนังสือพิมพ์ Aju Business Daily รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 1-19 มีนาคม มีนักท่องเที่ยวชาวจีนราว 1.3 แสนคนที่ยกเลิกทริปไปเที่ยวเกาหลี ในขณะเดียวกันก็มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มอีกราว 3 แสนคนที่ยกเลิกทริปไปเที่ยวเกาหลีในเดือนเมษายนนี้ด้วย

เกิ๋งซ่วง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเผยว่า “ไม่เคยได้ยินว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น ทั้งหมดนี้มาจากการบอกเล่าของคนอื่น แต่ทำไมถึงไม่ฟังเสียงของประชาชนเอง ถึงจะสามารถออกมาตรการจัดการได้อย่างถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการบั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเกาหลีใต้”