รู้จักธุรกิจ คอนกรีตผสมเสร็จ จ.ตรัง

0
1063

ตลาดคอนกรีตผสมเสร็จในไทย เป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนา โดยมีแนวโน้มเติบโตสูงตามสภาพการขยายตัวของโปรเจคก่อสร้างในพื้นที่ ยิ่งในช่วงตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ด้วยผลมาจากการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่และการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ความต้องการคอนกรีตผสมเสร็จมีมากขึ้นโดยตลอด ทั้งนี้หากผ่านบริเวณเขตก่อสร้างขนาดใหญ่ จะสังเกตเห็นรถบรรทุกผสมปูนเข้าแถวรอเพื่อส่งคอนกรีตผสมเสร็จกันแบบทั้งวันทั้งคืน

คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready-mixed concrete หรือ RMC) เป็นวัสดุก่อสร้างที่สำคัญและถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายกว่าการผสมปูนเอง เพราะคอนกรีตผสมเสร็จมีคุณภาพที่สม่ำเสมอ สะดวกในการใช้ และประหยัดเวลาในการก่อสร้าง อุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จในไทยยังคงอยู่ในช่วงเติบโตได้ต่อเนื่อง ทั้งนี้การจะทำอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จให้ได้ดี จำเป็นต้องอาศัยขีดความสามารถในด้านการสร้างตราสินค้า (Branding) การบริหารลูกค้าสัมพันธ์มาช่วยสนับสนุนด้วย

วันนี้เราได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ คุณวัชรินทร์  ฤทธิพงษ์  ผู้จัดการโรงงาน ของบริษัทพรชัยคอนกรีต 2002 จำกัด เพื่อถึงธุรกิจนี้กัน

บริษัทที่คุณวัชรินทร์ ทำงานอยู่ทำธุรกิจผลิตคอนกรีตผสมเสร็จมาตั้งแต่เมื่อไร

บริษัท พรชัยคอนกรีต 2002 จำกัด ที่ทำงานอยู่นั้น เดิมชื่อ บริษัท ตรังยูไนเต็ดกรุ๊ป จำกัด  โดยมีทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท โดยตอนตั้งมีเป้าหมายเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ คอนกรีตอัดแรงชนิดแผ่นพื้นท้องเรียบและแผ่นพื้นชนิดกลวง โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานส่งเสริมการลงทุน จนต่อมาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2545 บริษัทตรังยูไนเต็ดกรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “บริษัท พรชัยคอนกรีต 2002 จำกัด” พร้อมทั้งได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 55 ล้านบาท ได้ปรับปรุงโรงงานให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ คอนกรีตอัดแรงทุกชนิด เราเน้นทำธุรกิจแบบมุ่งเน้นคุณภาพ เป็นบริษัทสมัยใหม่ มีโรงคอนกรีตผสมเสร็จให้บริการลูกค้าทั่วภาคใต้ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง

 

สินค้าที่ให้บริการมีอะไรบ้าง

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับโครงสร้างงานระบบ ซึ่งแบ่งเป็น

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปงานโครงสร้าง ได้แก่ แผ่นพื้น HOLLOW CORE PLANK BLOCK GIRDER และ BARRIERผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปงานระบายน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำชนิดปากลิ้นราง ท่อระบายน้ำชนิดปากระฆัง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม ท่อดันลอด บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก รางระบายน้ำ  ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานตกแต่ง ได้แก่ บล็อกประสานปูพื้น บล็อกหญ้า  แผ่นทางเท้าและ ขอบคันหิน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีบริการรับออกแบบและผลิตสินค้าคอนกรีตที่มีรูปแบบและคุณสมบัติเฉพาะตามคำสั่งของลูกค้า (Made-to-order) โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จได้สูงสุด 92,000 คิวต่อเดือน และงานคอนกรีตสำเร็จรูป 17,500 คิวต่อเดือน และบริษัทฯ มีอัตราการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 39,500 คิวต่อเดือน และคอนกรีตสำเร็จรูป 12,750 คิวต่อเดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 42.93 และร้อยละ 72.86 ตามลำดับ ซึ่งเพียงพอสำหรับการรองรับใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากลูกค้า

 

ส่วนการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ก็ทำให้เรามีสินค้ากลุ่มใหม่ เช่น คอนกรีต Ultra high strength, Self Compacting Concrete โดยสินค้าดังกล่าวทางพรชัยคอนกรีต ได้ออกสินค้าเพื่อช่วยประหยัดต้นทุนของลูกค้าในภาวะวิกฤตของราคาน้ำมันและเหล็กที่มีราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และบริษัทยังได้เพิ่มสายการผลิต Precast ผนังสำเร็จรูป เพื่อการรองรับการเติบโตของภาคการก่อสร้างในอนาคต รวมไปถึงแนวโน้มค่าแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อสนับสนุนลูกค้าของบริษัทให้สามารถแข่งขันได้สูงขึ้นอย่างไรก็ตาม ระบบ GPS และ CDS ทางบริษัทยังเป็นผู้นำธุรกิจผลิตคอนกรีตผสมเสร็จด้วยระบบดังกล่าวทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่ตรงคุณภาพที่ต้องการและครบถ้วนตรงเวลาราคาเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้

ลูกค้าหลักของธุรกิจ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัทผู้รับเหมาโครงการด้านการโยธาและระบบจราจรของภาครัฐ รวมถึงบริษัทผู้รับเหมาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มลูกค้าที่เป็นเจ้าของบ้าน บริษัทฯ มีลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยลูกค้าภาครัฐ บริษัทฯ จะเข้ารับงานทั้งโดยตรงจากหน่วย งานของรัฐที่เป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างต่าง ๆ หรือทั้งผ่านกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างในโครงการของรัฐบริษัทฯ มีงานภาครัฐและภาคเอกชนในสัดส่วนเฉลี่ย ร้อยละ 60 ต่อ 40 (เมื่อคิดจากรายได้รวมของบริษัทฯ) อย่างไรก็ตาม ลักษณะการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป มีทั้งการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในรูปแบบมาตรฐานและการสั่งทำผลิตภัณฑ์ตามรูปแบบและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละโครงการ

นโยบายราคา

การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์จากต้นทุนและส่วนบวกเพิ่ม(Cost plus Margin)โดยนำปริมาณการสั่งซื้อและการแข่งขันของอุตสาหกรรมมาพิจารณาประกอบเช่นกัน

สภาพการแข่งขัน และภาวะอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ดีขึ้น นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ก็ได้มีการท่องเที่ยวพักผ่อนเพิ่มขึ้นจึงทำให้มีการก่อสร้างโรงแรมที่พัก ขยายอาคาร ห้องพักต่าง ๆ มากขึ้น แหล่งท่องเที่ยวได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ความต้องการวัสดุก่อสร้าง โครงสร้าง เช่น คอนกรีต ผนังสำเร็จรูป อิฐมวลเบา งานระบายน้ำ สินค้าตกแต่ง มีความต้องการอย่างมาก

นโยบายการผลิตของบริษัท

พิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิต โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย ภายใต้โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานโลก ISO 9001: 2000 และ  ISO 9001 : 2008  โดยการควบคุมอย่างใกล้ชิดจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และตรงตามความต้องการที่ลูกค้าสั่ง

สัมภาษณ์โดย  วิภาวี บุญมากุล – คุณัญญา ฤทธิพงษ์ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์