สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน เยี่ยมชม Huawei

0
165

สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน เยี่ยมชมกิจการ สำนักงาน Huawei ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ชั้น 10 – 13 ของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ บี ถนนวิทยุ

เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน และกรรมการสมาคมฯ  ได้เยี่ยมชมสำนักงาน Huawei ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดย คุณเหยา ลู่ ผู้อํานวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย)จํากัด นำบรรยาย และ พาชมนิทรรศการเกี่ยวกับ บริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หัวเว่ย ดำเนินกิจการในไทยมา 20 ปี โดยมีรายได้ที่เกิดขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ประมาณ 21,240 ล้านบาท หรือ 600 ล้านเหรียญสหรัฐ  หลังจากนั้นได้นำคณะกรรมการสมาคมฯ ชมการจัดแสดงศูนย์วัตกรรมและการเรียนรู้ หรือ ซีเอสไอซี (CSIC :Customer Solution Innovation and Intergration Experience Center) ซึ่งเป็นศูนย์จัดแสดงเทคโนโลยี ให้กับผู้ที่สนใจ ลูกค้า นักลงทุน ได้เข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้กัน เป็นโอกาสที่ดีที่จะให้โอปอเรเตอร์ในภูมิภาคนี้ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนกัน