​Stanford วอนสหรัฐฯ-จีนร่วมพัฒนาด้านพลังงานแสงอาทิตย์

0
98

บรรดานักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้ตีพิมพ์รายงานฉบับใหม่ ซึ่งเรียกร้องให้จีนและสหรัฐอเมริกาทำงานร่วมกันด้านพลังงานแสงอาทิตย์อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของตน

โดยนักวิจัยได้แสดงถึงความเชื่อที่ว่า หากอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว ก็จะช่วยลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ โดยทั้งภาครัฐบาลและเอกชนต้องใช้วิธีต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

“ชาวจีนไม่เพียงแต่เป็นผู้นำโลกในแง่ของการผลิตอุปกรณ์ด้านพลังงานแสงอาทิตย์เท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์รายใหญ่ที่สุดของโลกอีกด้วย” Dan Reicher ผู้ร่วมเขียนรายงานและกรรมการบริหารศูนย์ Steyer-Taylor ของมหาวิทยาลัยกล่าว “ขณะนี้ จีนได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานแสงอาทิตย์จนมีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น ซึ่งเดิมทีสหรัฐเคยมีอำนาจควบคุมอุตสาหกรรมนี้ ในเวลานี้ที่สหรัฐอเมริกามีคณะบริหารชุดใหม่ เราจึงต้องคำนึงถึงบทบาทของสหรัฐอเมริกาต่อไป ในอีก 5 หรือ 10 ปีนับจากนี้”

“จีนได้ตั้งเป้าหมายด้านพลังงานแสงอาทิตย์ไว้สูงมาก ในฐานะผู้ผลิตและผู้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นั้นมีอยู่แล้วในสหรัฐฯ” Jeffrey Ball นักวิชาการและผู้เขียนนำของรายงานฉบับนี้กล่าว “สหรัฐอเมิรกาจึงไม่ควรตั้งเป้าหมายที่จะเอาชนะจีน แต่ควรนำข้อได้เปรียบของตนมาช่วยคิดหานโยบาย เพื่อลดต้นทุนการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อประโยชน์ของโลกและของสหรัฐอเมริกาเอง”