​ขนมหน้าตาจิ้มลิ้มผุดในช่วงเทศกาลเช็งเม้ง

0
204

“ฮวาม๋อ” (花馍) หรือขนมจากแป้งสาลีปั้นเป็นรูปร่างต่างๆ เช่นดอกไม้ มังกร เป็นขนมโบราณที่มีชื่อเสียงในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลซานซี โดยในช่วงเทศกาลเชงเม้งหรือชิงหมิงเจี๋ย (清明节)ที่จะถึงนี้ชาวบ้านจะปั้นขนมชนิดนี้และนำไปไหว้บรรพบุรุษตามประเพณี เพื่อขอพรให้เจริญรุ่งเรือง และอายุยืนยาว มาดูรูป“ฮวาม๋อ” ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ๆ ที่มีหน้าตาแปลกแหวกแนวกัน