Global Healthcare Accreditation

0
1637

Global Healthcare Accreditation
ขยายกิจการระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
กับพันธมิตรในประเทศไทย
บริษัท Healthcare Expert Group

สัญญาณจากพันธมิตรถึงความต้องการมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

โปรแกรมการรับรองด้านสุขภาพระดับโลก (Global Health Accreditation® – GHA) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองอิสระแห่งแรกที่มุ่งเน้นการให้บริการด้านการแพทย์และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการรักษาพยาบาล ได้ประกาศในวันนี้ว่าได้เป็นพันธมิตรกับ  Healthcare Expert Group (HCEG) ณ เมืองปาล์มบีช รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560

ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านการให้การรับรองการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ โปรแกรมที่เป็นนวตกรรมของ GHA มุ่งเน้นไปที่การดูแลที่ต่อเนื่องด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการรักษาพยาบาลทั่วทั้งองค์กร ซึ่งครอบคลุมเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการรักษาพยาบาลทั้งหมด รวมทั้งการแพทย์ การต้อนรับและประสบการณ์ของผู้ป่วย ได้รับการยืนยันโดยความต้องการที่จะนำมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาใช้กับการเดินทางเพื่อการรักษาพยาบาลตลอดจนความตระหนักและความคาดหวังของสาธารณชนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับคุณภาพและการบริการด้านสุขภาพที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง GHA สามารถประยุกต์ใช้กับโรงพยาบาลและองค์กรที่ดูแลผู้ป่วยนอกทั่วโลก ในฐานะที่เป็นสมาชิกของ ISQua (International Society for Quality in Healthcare) GHA เป็นผู้นำในการให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้ป่วยสำหรับผู้ป่วยที่เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการรักษาพยาบาลนอกจากนี้ไม่เพียงแต่ผลการรักษาผู้ป่วยเท่านั้น GHA ยังพยายามปรับปรุงผลการดำเนินงานขององค์กรอีกด้วย

การร่วมมือกับ GHA จะช่วยให้ Healthcare Expert Group-Thailand คัดเลือกและฝึกอบรมโรงพยาบาลและคลินิกเกี่ยวกับมาตรฐาน GHA ซึ่งแบ่งออกเป็น 15 สมรรถนะหลัก ใน 3 พื้นที่มุ่งเน้นที่สำคัญ ได้แก่ :

  • กระบวนการทางคลินิก
  • ประสบการณ์ผู้ป่วย และ
  • การต้อนรับและการประกอบธุรกิจ

โดยการมุ่งเน้นในการอำนวยความสะดวกเพื่อการบริหารจัดการประสบการณ์โดยรวมสำหรับนักเดินทางเพื่อการรักษาพยาบาล มาตรฐานการรับรองของ GHA เป็นมาตรฐานแรกที่มุ่งเน้นเฉพาะผู้ป่วยที่เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการรักษาพยาบาล จะตรวจสอบการปฏิบัติด้านการจัดการว่ามีความสอดคล้องกัน มีจริยธรรม มีความปลอดภัยและมีความโปร่งใส และไปไกลกว่าการดูแลที่ส่งมอบในสถานพยาบาลไปตลอดทั้งการดูแลที่ต่อเนื่องของการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการรักษาพยาบาล มาตรฐานดังกล่าวประยุกต์ใช้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการค้นหาข้อมูลจุดหมายปลายทางในการให้บริการ จนมาถึงจุดหมายปลายทางโดยการเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทาง การให้พักที่จุดต้อนรับสำหรับการทดสอบและประเมินผลล่วงหน้าก่อนการเข้ารับการรักษาจนถึงการรับไว้รักษา การจำหน่ายออกจากองค์กร การเข้าพักที่สถานบริการเพื่อการพักฟื้นและภายหลังการดูแลก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านตลอดจนการสื่อสารอย่างต่อเนื่องหลังจากเดินทางกลับบ้านรวมถึงบริการติดตามผลที่ได้รับไป

นางคาเรน ทิมมอนส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Global Healthcare Accreditation กล่าวว่า “GHA รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับ Healthcare Expert Group (HCEG) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นในการเป็นศูนย์กลางระดับโลกในด้านการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล”

HealthCare Expert Group ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 โดย นายแพทย์สมพร คำผง โดยเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านการให้บริการด้านข้อมูล การศึกษา การฝึกอบรมและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการดูแลสุขภาพสากลในประเทศไทยและประเทศในกลุ่ม CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม นายแพทย์สมพร ทำงานร่วมกับสถานพยาบาลทั้งภาคภาครัฐและเอกชนและภาคีในระดับชาติเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ชั้นนำระดับโลกที่มีคุณภาพระดับสากล การบริหารความเสี่ยงและมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ป่วย

นายแพทย์สมพร คำผง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษท HealthCare Expert Group กล่าวว่า “HCEG มุ่งหวังที่จะทำงานร่วมกับ GHA และมุ่งเน้นเฉพาะผู้ป่วยที่เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการรักษาพยาบาล มาตรฐาน GHA จะมาเติมเต็มช่องว่างที่เกี่ยวกับความต้องการเฉพาะของผู้ป่วยที่เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการรักษาพยาบาลและจะนำมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการรักษาพยาบาลมาสู่ประเทศไทย”

โปรแกรมการรับรองด้านสุขภาพระดับโลกคือคุณภาพด้านการดูแลสุขภาพที่ยอดเยี่ยมและการตอบโจทย์ทางธุรกิจสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการรักษาพยาบาลและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางการแพทย์ทั่วโลก โปรแกรม GHA ประเมินการปฏิบัติตามสมรรถนะซึ่งสร้างความมั่นใจว่าองค์กรด้านการดูแลสุขภาพไม่เพียงแต่ติดตามประสิทธิภาพโดยรวมของบริการที่ให้แก่การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการรักษาพยาบาล การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หรือผู้ป่วยต่างชาติ แต่จะติดตามประสิทธิภาพวงจรการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการรักษาพยาบาลทั้งหมดว่ามีความคล่องตัวเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยมีประสบการณ์โดยรวมในเชิงบวก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HCEG โปรดดูรายละเอียดได้ที่ http://hcexpertgroup.com/about.php

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GHA โปรดดูรายละเอียดได้ที่ http://globalhealthcareaccreditation.com

องค์กรที่สนใจในโปรแกรม Global Healthcare Accreditation® กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]