สุดยิ่งใหญ่! เปิดตัวหนังสือ “สีจิ้นผิง ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ”

0
997

วันนี้ (7 เม.ย.) ที่อาคาร 1 รัฐสภา สำนักพิมพ์ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) จัดงานเปิดตัวหนังสือ “สีจิ้นผิง ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ” ฉบับภาษาไทย พร้อมทำพิธีมอบหนังสือ และลงนามว่าด้วยความร่วมมือในการจัดพิมพ์หนังสือ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นายเจี่ยง เจี้ยนกั๋ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารนิเทศแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน นายหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ นายฐากูร บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดงาน

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. กล่าวว่า หนังสือ “สีจิ้นผิง ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ” มีความโดดเด่น ไม่เพียงแค่บอกเล่าเรื่องราวการบริหารประเทศของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เท่านั้น แต่ยังบอกกล่าวถึงปรัชญาแนวคิดของท่านที่มีความลุ่มลึก บอกเล่าทัศนคติและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน จากคำกล่าวที่สำคัญในหลายวาระของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง อาทิ สุนทรพจน์ ปาฐกถา ถ้อยแถลง บทสัมภาษณ์ โอวาท จดหมายอวยพร เป็นต้น

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร กล่าวอีกว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนในปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจของโลกแล้ว ทำให้จีนเป็นประเทศที่ต้องศึกษาและควรได้รับการชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนไทยกับคนจีนมีมาแต่โบราณกาลก่อนมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต มีการเยี่ยมเยือนไปมาหาสู่กันอย่างต่อเนื่องและแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นตลอดมา จนมีคำกล่าวว่า “ไทย-จีน ใช่อื่นไกลพี่น้องกัน” นำไปสู่กันพัฒนาร่วมกันในหลายๆ เรื่อง

“เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ ได้สะท้อนว่าการบริหารประเทศเป็นเรื่องละเอียดอ่อนไม่ใช่เพียงการใช้อำนาจ แต่ต้องใช้สติปัญญาความรู้รอบด้าน เพื่อผลักดันให้ขับเคลื่อนไปอย่างพร้อมเพรียงกัน” ประธาน สนช. กล่าว

นายเจี่ยง เจี้ยนกั๋ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารนิเทศแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน กล่าวถึงหนังสือ “สีจิ้นผิง ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ” ว่า เป็นหนังสือที่รวบรวมวาทะสำคัญของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง อาทิ สุนทรพจน์โอวาทและภารกิจต่างๆ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2012 ถึงมิถุนายน ค.ศ.2014 รวม 79 บท ขณะนี้ได้นำมาแปลเป็นภาษาต่างประเทศ 16 ภาษา และจัดพิมพ์เผยแพร่ไปทั่วโลกกว่า 6.2 ล้านเล่ม จากหนังสือจะทำให้เห็นการพัฒนาของจีนในแต่ละก้าว การปฏิรูป และการเปิดประเทศของจีน ซึ่งได้ดำเนินการมาเกือบ 40 ปี ตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่ 18 เป็นต้นมา

“จีนประสบความสำเร็จอย่างงดงามในปี 2016 โดยอัตราการเติบโตของจีดีพีอยู่ที่ร้อยละ 6.7 ของขนาดจีดีพีที่มากกว่า 11 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ยังคงเป็นอันดับสองและมีส่วนช่วยกระตุ้นการเติบโตเศรษฐกิจโลกมากกว่า 30% สำหรับเศรษฐกิจจีนในทุกวันนี้มีการพัฒนาอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง สังคมปรองดองสามัคคี ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข” นายเจี่ยง เจี้ยนกั๋ว กล่าว

นายหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กล่าวว่า ตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสจีน ครั้งที่ 18 เมื่อปี ค.ศ. 2012 ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้นำพาประชาชนจีน กว่า 1,300 ล้านคน ก้าวเข้าสู่แนวทางใหม่แห่งการปฏิรูปการเปิดประเทศ มีการตั้งเป้าหมายให้จีนประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์สังคมเพื่ออยู่ดีกินดี เป็นประเทศสังคมนิยมที่มีความทันสมัย มีอารยธรรม และความปรองดอง ทำให้มีชาวต่างชาติมาทำการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศของจีนมากมาย โดยต่างก็สนใจในเรื่องการพัฒนาของจีนที่มีอิทธิพลต่อโลก

นายหนิง ฟู่ขุย กล่าวต่อว่า หนังสือ “สีจิ้นผิง ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ” ได้ตอบคำถามของสังคมโลกถึงทิศทางการพัฒนาของจีนได้เป็นอย่างดี และเป็นการเรียนรู้ถึงกระบวนการปฏิรูปของประเทศจีน สัมผัสถึงลักษณะนิสัยของประชาชนและอารยธรรมจีน รวมทั้งได้รู้จักกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอีกด้วย โดยท่านสีจิ้นผิงเน้นย้ำว่าจีนจะยึดมั่นในแนวทางการพัฒนาอย่างสันติ นำไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกันและจริยธรรมที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เน้นความเป็นกันเอง จริงใจต่อกัน การเกื้อกูลประโยชน์ต่อกัน

ด้าน ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษใจความตอนหนึ่งว่า หลายเรื่องในหนังสือเล่มนี้ มีความคล้ายกับศาสตร์พระราชา คล้ายนโยบายรัฐบาลท่านนายกฯประยุทธ์ หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่นิยายหรือสารคดี ไม่น่าเชื่อว่าอ่านแล้วสนุก แทบวางไม่ลง อ่านจบแล้วได้ความคิดหลายอย่าง ถ้าอยากรู้จักท่านสีจิ้นผิงก็สามารถอ่านจากหนังสือเล่มนี้ได้ เชื่อว่าคนจะเป็นผู้นำที่ดีได้นั้นต้องเป็นนักอ่าน นักคิด นักพูด นักเขียน และนักทำ อ่านหนังสือเล่มนี้จบรู้สึกว่า สี จิ้นผิงมีคุณสมบัตินี้อย่างสมบูรณ์

“ท่านสี จิ้นผิง ต้องเป็นคนที่อ่านหนังสือมาก จึงจดจำ รับรู้วรรณคดี เรื่องราวเก่าๆของจีนไว้มาก บทประพันธ์ กวีหลายอย่าง ท่านดึงมาใช้ระหว่างการแสดงสุนทรพจน์อย่างหมดจดงดงาม ถูกกาลเทศะและกินใจ สุนทรพจน์ของท่านจึงมีชีวิตชีวา สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของจีน ผสมผสานกับวัฒนธรรมยุคใหม่ได้เหมาะเจาะ” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

นายฐากูร บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในโลกใบนี้ไม่ว่าจะในปัจจุบันหรืออนาคต ทุกคนตระหนักดีว่าเราจำเป็นต้องรู้จักและเข้าใจประเทศและสังคมจีน ทั้งในฐานะผู้ให้กำเนิดและก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรม โดยเฉพาะในปัจจุบันหากจะรู้จักและเข้าใจสังคมจีน ก็ต้องทำความเข้าใจและรู้จักกับท่านประธานสีจิ้นผิงในฐานะผู้นำของการปฏิรูปและการพัฒนาที่ส่งผลอย่างมหาศาลทั้งต่อสังคมจีนและสังคมโลกในฐานะสื่อมวลชน ผู้มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจต่อพี่น้องประชาชน หวังว่าสาระและความรู้ในหนังสือเล่มนี้จะยิ่งช่วย กระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างพี่น้องประชาชนของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น