แล้งนี้ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อที่พ่อทำ ด้วยการให้โลหิต

0
171

สภากาชาดไทย รณรงค์ บริจาคโลหิตสำรองช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในโครงการ “แล้งนี้ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อที่พ่อทำ ด้วยการให้โลหิต” ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรณรงค์ ให้คนไทยเที่ยวงานสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย

สภากาชาดไทย รณรงค์ บริจาคโลหิตสำรองช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในโครงการ “แล้งนี้ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อที่พ่อทำ ด้วยการให้โลหิต” ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรณรงค์ ให้คนไทยเที่ยวงานสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย

ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นาวาโทหญิง แพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และผู้บริหาร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินำศิลปินดารา อาทิ มิน พีชญา วัฒนามนตรี อรรณพทองบริสุทธิ์ (ปอ AF7) เบิ้ล ประทุมราช เข้าพบพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคโลหิต เพื่อเตรียมพร้อมสำรองโลหิตช่วงสงกรานต์ในโครงการ “แล้งนี้ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อที่พ่อทำ ด้วยการให้โลหิต” ช่วงวันที่ 10 ถึง 17 เมษายน 2560 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อแสดงความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยพระองค์ท่านทรงห่วงใยและเห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิต ทรงมีกุศโลบายในเรื่องการจัดหาโลหิตโดยไม่มีการซื้อขายมาจนถึงปัจจุบัน โดยผู้บริจาคโลหิตในโครงการฯ จะได้รับเสื้อยืดสีขาว มีเลข 9 ไทยที่อกเสื้อด้านซ้ายเป็นที่ระลึก
ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดนิทรรศการเผยแพร่กิจกรรมการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์แบบไทยๆ