มณฑลเจ้อเจียง เดินทางเยือนจังหวัดระยองและกรุงเทพมหานคร

0
295

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ นำคณะผู้บริหารระดับสูงจากสำนักงานการต่างประเทศมณฑลเจ้อเจียง เดินทางเยือนจังหวัดระยองและกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการเชิญมิตรประเทศไทยเยือนประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐

            เมื่อวันที่ ๕ – ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ นางปาริฉัตร  ลือไพบูลย์พันธุ์  กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้นำนายจิน หย่งฮุย อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลเจ้อเจียง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานการต่างประเทศฯ และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ รวม ๗ คน เดินทางเยือนประเทศไทยภายใต้โครงการเชิญ มิตรประเทศไทยเยือนประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐
          ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้นำคณะเยือนจังหวัดระยองและกรุงเทพมหานคร โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ซึ่งจังหวัดระยองได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรกับมณฑลเจ้อเจียง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ และเข้าเยี่ยมคารวะ นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ อีกทั้งยังได้ศึกษาดูงานต่าง ๆ ได้แก่ การเยี่ยมชมบริษัทจากมณฑลเจ้อเจียงที่ลงทุนในจังหวัดฉะเชิงเทรา และนิคมอุตสาหกรรมไทย – จีน จังหวัดระยอง การทัศนศึกษาพระที่นั่งอนันตสมาคม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม สวนนงนุช และเกาะเสม็ด ทั้งนี้ การเยือนของคณะยังถือเป็นโอกาสในการเตรียมการเยือนอย่างเป็นทางการของนายเซี่ย เป่าหลง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานสภาประชาชนมณฑลเจ้อเจียง ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของมณฑลเจ้อเจียง ในช่วงต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๐
          โครงการเชิญมิตรประเทศไทยเยือนประเทศไทยเป็นโครงการที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรไทยกับบุคลากรจีนของมณฑลในเขตอาณา ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรจีนได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับศักยภาพด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สังคมและวัฒนธรรมไทย เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนต่อไป