รถไฟความเร็วสูงจีนปรับราคาครั้งแรกในรอบ 10 ปี!

0
240

ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายนเป็นต้นไป ตั๋วโดยสารรถไฟความเร็วสูงในพื้นที่ทางตะวันออกของจีนจะไม่ใช่ราคาเดียวกันอีกต่อไป โดยการปรับราคาตั๋วโดยสารครั้งนี้จะดูตามกระแสหลั่งไหลของผู้โดยสาร และความแตกต่างอื่นๆ ดังนั้นราคาจึงจะกลายเป็นเครื่องบอกปริมาณของผู้โดยสาร

ยกตัวอย่างตั๋วโดยสารรถไฟความเร็วสูงจากเซินเจิ้นไปยังเฉาซ่านก็ปรับราคาขึ้นจาก 89.5 หยวน ให้อยู่ที่ราคา 107 หยวน, 102 หยวน, 85 หยวน และ 73 หยวน แล้วแต่ขบวนรถไฟนั่นเอง