สูงใหญ่และงดงาม! ทิวทัศน์หุบเขาเอินซือในหูเป่ย

0
349

เมื่อวันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมา นักทองเที่ยวชาวจีนจำนวนไม่น้อยเดินทางไปเที่ยวชมทิวทัศน์ช่องเขาอวิ๋นหลงที่หุบเขาเอินซือในมณฑลหูเป่ย โดยหุบเขานี้ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตปกครองตนเองเอินซือ ซึ่งเป็นพื้นที่อาศัยของชนชาติม้งหรือเหมียว ที่นี่คุณจะได้พบกับภูมิประเทศอันสุดตระการตา ไม่ว่าจะเป็นช่องแคบ หุบเหวลึก และยอดเขาสูงตระหง่าน