แต้จิ๋วยื่นขอเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมชาวแต้จิ๋วระหว่างประเทศครั้งที่ 20

0
314

กรมวิเทศสัมพันธ์และกิจการชาวจีนโพ้นทะเลเมืองเฉาโจวหรือแต้จิ๋ว มณฑลกว่างตงเผยว่า เพื่อที่จะตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ของรัฐบาลกลางและผลักดัน “ความเจริญในภาคตะวันออกของกวางต่ง” เมืองแต้จิ๋วพยายามยื่นขอเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมชาวแต้จิ๋วระหว่างประเทศครั้งที่ 20 ในปี 2019 โดยได้ยื่นหนังสือยื่นขอต่อสมาพันธ์ชุมนุมชาวแต้จิ๋วระหว่างประเทศในนามของสมาคมมิตรภาพต่างประเทศประชาชนเมืองแต้จิ๋วและกรมวิเทศสัมพันธ์และกิจการชาวจีนโพ้นทะเลเมืองแต้จิ๋วเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ปี 2016

โดยฝ่ายบริหารเมืองแต้จิ๋วได้จัดตั้งองค์กรระดับสูงเพื่อรับผิดชอบงานยื่นขอ นำโดยนายหลี่ส่วยหัว เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมืองแต้จิ๋ว และเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ปี 2016 นายหลี่ได้เดินทางไปยังสำนักเลขาธิการสมาพันธ์ชุมนุมชาวแต้จิ๋วระหว่างประเทศที่ฮ่องกงเพื่อหารือรายละเอียด ตลอดจนได้ต้อนรับนายจางเฉิงโสง เลขาธิการสำนักเลขาธิการสมาพันธ์ชุมนุมชาวแต้จิ๋วระหว่างประเทศและคณะที่เมืองแต้จิ๋ว บรรยายแผนพัฒนาเมือง และโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมของเมืองแต้จิ๋ว

จนเมื่อวันที่ 26 กันยายน ปี 2016 นายหลี่ได้เดินทางถึงกรุงปักกิ่งเพื่อรายงานรายละเอียดการจัดงานต่อสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลแห่งชาติ และได้รับเอกสารสนับสนุนจากสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลให้จัดงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 ตุลาคมปี 2016

ฝ่ายบริหารเมืองแต้จิ๋ว อาศัยฐานะทางประวัติศาสตร์ของเมืองเก่าแต้จิ๋วมายื่นขอให้จัดงานนี้ที่บ้านเกิดเมืองนอนของชาวแต้จิ๋ว ในขณะเดียวกันก็เป็นการประชาสัมพันธ์ภาพพจน์ใหม่ และชูวัฒนธรรมดั้งเดิมของแต้จิ๋ว ตลอดจนส่งเสริมให้ชาวแต้จิ๋วทั้งจีนและต่างประเทศร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อบรรลุความฝันของจีนให้ประจักษ์เป็นจริงอีกด้วย

โดยขณะนี้ ได้วางแผนใช้ศูนย์การประชุมหันตงซินเฉิง ที่มีพื้นที่ประมาณ 28 เฮกตาร์ เป็นสถานที่หลักในการจัดงาน นอกจากนี้จะมีการเตรียมสถานที่ประชุม ศูนย์งานแสดง สนามกีฬา โรงแรมหรู และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย เรียกได้ว่าจะถือโอกาสนี้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั่วทั้งเมืองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นตามแผนงานของรัฐบาลไปในตัว

(ขอบคุณข่าวจาก http://thai.cri.cn/)