เปิดใช้งานแล้ว! หอส่งพลังงานไฟฟ้าข้ามมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุด

0
171

ชมภาพขณะกลุ่มคนงานกำลังตรวจสอบสายส่งไฟฟ้าเป็นครั้งสุดท้ายบนหอส่งพลังงานไฟฟ้าในอำเภอไต้ซาน เมืองโจวซาน มณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ซึ่งหอส่งพลังงานไฟฟ้าแห่งนี้ได้เริ่มเปิดใช้งานแล้วในวันที่ 18 เมษายน 2017 หอนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยเงินลงทุนทั้งหมด 78 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนการปรับปรุงนั้นก็ถือเป็นโครงการสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 12 ของมณฑลเจ้อเจียง