การประชุมกรรมการสมาคม 4/2560

0
134

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ครั้งที่ 4/2560 ที่ โรงแรม The Okura Prestige Bangkok ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 โดยทาง บมจ.แสนสิริ โดยคุณจอย กมลวรรณ ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ ของแสนสิริ ให้การสนับสนุนด้านสถานที่ โดยหลังจากการประชุม คุณอภิชาติ จูตระกูล ผู้บริหารแสนสิริ นำชมโครงการ 98 Wireless