วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 2560

0
158

กำหนดการวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

หัวข้อ “เสรีภาพสื่อกับอนาคตสังคมไทย”

วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล  ชั้น ๓  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

๐๙.๐๐ น.         ลงทะเบียน

๑๐.๐๐  น.        กล่าวไว้อาลัยแก่สื่อมวลชนที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

ชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม

อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

๑๐.๐๕ น.         แถลงการณ์เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

เทพชัย หย่อง

ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ในฐานะประธานคณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูป

ปราเมศ เหล็กเพ็ชร์

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๑๐.๓๐ น.         เสวนา  “เสรีภาพสื่อกับอนาคตสังคมไทย”

ดร.มานะ  นิมิตรมงคล

เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)

สมชาย แสวงการ

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สุภิญญา กลางณรงค์

นักกิจกรรมทางสังคมด้านการปฏิรูปสื่อ

อังคณา นีละไพจิตร

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ดร.มานะ  ตรีรยาภิวัฒน์

คณบดี  คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดำเนินรายการโดย เสถียร วิริยะพรรณพงศา บรรณาธิการบริหาร สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี

๑๒.๑๐ น.       มอบรางวัลประกวดสโลแกน