งดงาม!แมนดาล่าไม้ในพิพิธภัณฑ์ที่ชิงไห่

0
135

เมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์หย่งลู่ พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลชิงไห่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยได้มีการเปิดตัวภาพวาดแมนดาล่าที่ทำจากไม้ แมนดาล่าเป็นรูปวาดในคติพุทธแบบทิเบตกล่าวกันว่าสืบทอดมาจากอินเดียโบราณ ปกติมักวาดด้วยทราย ซึ่งพระทิเบตจะเป็นผู้วาดเพื่อสื่อหลักการ ปรัชญา และ คติธรรม เปรียบเหมือน กับพิมพ์เขียวสำหรับการบรรลุธรรม