ยกระดับศูนย์ควบคุมมลพิษ ‘ระยอง’ เป็น ‘ศูนย์ภาค’

0
554

กรมควบคุมมลพิษ ปรับการทำงาน ยกระดับศูนย์ควบคุมมลพิษ ‘ระยอง’ เป็น ‘ศูนย์ภาค’ เตรียมพร้อมรับมือมลพิษ ศก.พิเศษตะวันออก

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ.ได้ปรับการทำงานของศูนย์ควบคุมมลพิษ จ.ระยอง เป็นศูนย์ระดับภาค โดยขยายพื้นที่ในการดำเนินงานให้ครอบคลุมจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออก เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) และสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนด้านต่างๆ ที่จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในภูมิภาคนี้

“จ.ระยอง และพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญและมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การปรับดังกล่าวจึงเป็นไปเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น สารอินทรีย์ระเหยง่าย มลพิษในแหล่งน้ำ การจัดการขยะและกากของเสียอุตสาหกรรม รวมไปถึงอุบัติภัยจากสารเคมีรั่วไหล ระเบิด และเพลิงไหม้ ในสถานประกอบการหรือจากการขนส่ง” นายจตุพร กล่าว

นายจตุพร กล่าวว่า สำหรับศูนย์ฯ นี้จะทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษ พร้อมให้คำปรึกษาและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งประสานและเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารเคมีอันตรายและมลพิษในสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อาทิ ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นต้น เพื่อบูรณาการในการวางแผนการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ยังมีการจัดฝึกอบรมเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการ และตัวแทนอาสาสมัครจากชุมชนในพื้นที่ จ.ระยอง ในการแจ้งเหตุอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมี รวมทั้งการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย และมลพิษจากโรงงานหรือสถานประกอบการออกสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับนโยบายอีอีซีของรัฐบาล ให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อการลงทุนในภาพรวม โดยจะมีการเปิดศูนย์ฯ ดังกล่าวในเร็วๆ นี้