คณะสื่อฯ จัดงานวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ค้านกม.คุมสื่อ

0
201

วันนี้ (3 พ.ค. 2560) คณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูป จัดสัมมนาเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก หัวข้อ “เสรีภาพสื่อกับอนาคตสังคมไทย” ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยหากย้อนกลับไปเมื่อ 26 ปีที่แล้ว เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2534 องค์การยูเนสโก (UNESCO) เสนอให้ สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ (UN) ประกาศให้วันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปี เป็น “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก” (World Press Freedom Day) เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของเสรีภาพสื่อและย้ำเตือนรัฐบาลทั่วโลก ให้เคารพ และสนับสนุน เสรีภาพในการแสดงออก

อย่างไรก็ดี เมื่อวานนี้ นายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นตัวแทนองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ยื่นข้อเรียกร้องคัดค้อนกฎหมายควบคุมสื่อ โดยเชื่อว่า คนในรัฐบาล และ สนช. ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาลำดับสุดท้ายอย่างมีเหตุผล และเข้าใจการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ต้องมีอิสระ เสรีภาพ ส่วนการปรับแก้ร่างกฎหมายของ สปท.นั้น ยืนยันว่า ปัญหาอยู่ที่หลักการของร่างกฎหมายฉบับนี้ ที่ต้องพิจารณาว่า ควรมีกลไกสภาวิชาชีพมีอำนาจขนาดนี้หรือไม่ และจะยอมรับหรือไม่ หากมีตัวแทนจากภาครัฐในอยู่ในกรรมการ ซึ่งจะทำให้เกิดโอกาสถูกแทรกแซงได้

นอกจากนี้ สื่อมวลชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ที่มีข้อความระบุว่า “หยุด ตีทะเบียนสื่อ ครอบงำประชาชน” เพื่อแสดงสัญลักษณ์ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายควบคุมสื่อ หรือ ร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. … ที่พึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) นั่นเอง

ที่มา : www.innnews.co.th
ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ค : Tanatpong Kongsai