นายกรัฐมนตรีเยือนกระทรวงวิทย์ฯ

0
173

27 เมษายน 2560 ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.), พลเอกวิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และคณะเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2560 และรับทราบผลการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทย์ฯ ตลอดจนแผนดำเนินงานของกระทรวงในอนาคต พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูง โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์, รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับ
ในการนี้ ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งรับนโยบายนำมาปรับแผนการดำเนินงาน #TCELSThailand ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0