​อุโมงค์ที่ยาวสุดในเอเชียกลาง ผลสำเร็จของโครงการสายไหมใหม่

0
214

อุโมงค์ที่ยาวสุดในเอเชียกลาง ผลสำเร็จของโครงการสายไหมใหม่

เส้นทางรถไฟ Angren-Pap เป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในอุซเบกิสถานโดยจีน อีกทั้งยังเป็นความร่วมมือภายใต้โครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 (One Belt, One Road)

อย่างไรก็ตาม เส้นทางรถไฟดังกล่าวมีอุโมงค์รถไฟที่ยาวสุดในเอเชียตะวันกลาง มีชื่อว่า “Qamchiq” ซึ่งนับเป็นจุดสำคัญของรถไฟ อีกทั้งยังเป็นเส้นทางนำไปสู่โครงข่ายรถไฟของอุซเบกิสถานด้วย ซึ่งเนื่องจากภัยอันตรายและความยากลำบากในการก่อสร้างเส้นทาง ทำให้บริษัทยุโรปและอเมริกาต่างก็ไม่กล้าที่จะก่อสร้างทางรถไฟ แต่บริษัทของจีนกลับไม่ย่อท้อและเกรงกลัวต่อความยากลำบากนี้

ในช่วงเวลาก่อสร้างนาน 3 ปีนี้ ผู้สร้างอุโมงค์จากจีนยืนหยัดด้วยความกล้าหาญ ใช้เทคโนโลยีชั้นนำของโลกในการก่อสร้างจนเสร็จสิ้นในที่สุด

เส้นทางรถไฟนี้เป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ของโครงการเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งยังเป็นเส้นทางแห่งสัมพันธไมตรีของจีนกับอุซเบกิสถาน เพื่อบรรลุความฝันของชาวบ้านที่ถูกภูเขากั้นแบ่ง และส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่น

ทั้งนี้ โครงการเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 นี้ริเริ่มขึ้นโดยจีน ซึ่งจะส่งผลประโยชน์ต่อคนทั่วโลก โดยจะมีการจัดการประชุมสุดยอด One Belt One Road ในวันที่ 14-15 ณ กรุงปักกิ่ง มีผู้นำประเทศจาก 29 แห่ง ผู้แทนประเทศ 130 แห่ง และผู้นำองค์กรนานาชาติอีก 70 แห่งเข้าร่วมงานดังกล่าว