​เคนยา: อีกหนึ่งดินแดนตามแนวเส้นทางสายไหมใหม่

0
88

หลายปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนและเคนยา ได้มีส่วนช่วยเหลือให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งยังช่วยสร้างงานจำนวนมาก และกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจอีกด้วย