24 อันดับตึกที่น่าเกลียดของโลก มีของไทยด้วย!

0
271

ซื่อเจี้ยยื่อเป้ารายงานว่า นิตยสาร Architectural Digest ด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมชื่อดังได้เผยแพร่ “24 อันดับตึกที่น่าเกลียดที่สุดทั่วโลก” ซึ่งตึกช้างและตึกหุ่นยนต์ในกรุงเทพฯก็ติดอันดับในนั้นด้วย

รายงานระบุว่า บรรณาธิการของนิตยสารดังกล่าวได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับตึกช้างไว้ใต้ภาพว่า “ออกแบบได้น่าสนใจดี แต่โครงสร้างแทบไม่ส่งเสริมความเป็นสถาปัตยกรรมไทย”

อย่างไรก็ตาม เมื่อปี 2013 ตึกช้างนี้ถูก CNN ยกย่องให้เป็นหนึ่งในตึกระฟ้าที่ยิ่งใหญ่