​ด้วยความช่วยเหลือของรัฐบาล! บ้านเก่า-บ้านใหม่ของชาวจีน

0
295

ที่หมู่บ้านโผหยาง ตำบลโผหยาง เมืองอู๋จื่อซานของมณฑลหูหนาน มีประชากรอาศัยอยู่ 767 หลังคาเรือน รวมทั้งหมด 2,638 คน ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนผู้ยากไร้ไว้จำนวน 195 หลังคาเรือน คิดเป็นประชากร 775 คน ซึ่งทางเมืองอู๋จื่อซานได้วาแผนขจัดความยากจนให้หมดสิ้นไปจากหมู่บ้านดังกล่าวภายในปี 2018

ตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา ที่นี่จึงเริ่มก่อสร้างบ้านใหม่และซ่อมแซมบ้านเรือนให้ผู้ยากไร้ ปัจจุบันซ่อมแซมและประับปรุงไปแล้วราว 44 หลัง

เมื่อเร็วๆนี้ ผู้สื่อข่าวได้ไปเยี่ยมบ้านเรือนที่กำลังซ่อมแซมอยู่ เห็นได้ว่าบ้านเรือนเหล่านี้หลังจากซ่อมแซมแล้วเปลี่ยนไปมาก บางหลังราวกับเป็นบ้านหลังใหม่เลยทีเดียว

ชาวบ้านผู้ยากไร้คนหนึ่งกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า “ต้องขอบคุณนโยบายขจัดความยากจนของประเทศ เพราะหากไม่ได้รัฐบาลช่วยไว้ คงไม่มีบ้านใหม่ในวันนี้” อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านกล่าวด้วยว่า “การขจัดความยากจนไม่ควรจะพึ่งรัฐบาลอย่างเดียว การปรับปรุงคุณภาพชีวิตนั้นจะต้องใช้ความพยายามของตัวเราเองด้วย”