​ราบรื่นดี! การก่อสร้างสะพานทางรถไฟข้ามแม่น้ำฮั่นเจียง

0
181

บรรยากาศการก่อสร้างทางรถไฟเหมิงหัว (蒙华铁路) ช่วงสะพานข้ามแม่น้ำฮั่นเจียงที่ตั้งอยู่ในเมืองเซียงหยาง มณฑลหูเป่ย มีความยาวทั้งหมด 5,242 เมตร นับเป็นการก่อสร้างครั้งสำคัญของทางรถไฟดังกล่าว

สะพานข้ามแม่น้ำนี้มีเสาค้ำ 18 แห่ง ส่วนที่ข้ามแม่น้ำเป็นสะพานขึงหอคอยคู่ ส่วนที่กว้างที่สุดของสะพานอยู่ที่ 248 เมตร ซึ่งรายงานระบุว่าในปัจจุบัน การก่อสร้างสะพานทางรถไฟเป็นไปอย่างราบรื่น ส่วนการก่อสร้างส่วนขึงที่ยากที่สุดกำลังจะเสร็จสิ้นภายในเดือนนี้

ทั้งนี้ ทางรถไฟเหมิงหัวที่มีความยาวทั้งหมด 1,800 กว่ากิโลเมตร เชื่อมระหว่างสถานีห้าวเลยเป้าจี๋ในเขตปกครองตนเองมองโกเลียในกับเมืองจี๋อานในมณฑลเจียงซี คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งานในปี 2020 และกลายเป็นเส้นทางขนส่งถ่านหินที่สำคัญของประเทศ