​ท่อส่งน้ำมันดิบจีน-เมียนมาร์เริ่มส่งน้ำมั้นดิบเข้าจีนอย่างเป็นทางการแล้ว

0
158

บริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติจีน(CNPC) ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมาว่า ท่อส่งน้ำมันดิบจีน-เมียนมาร์ได้ส่งน้ำมันดิบเข้าจีนอย่างเป็นทาการแล้ว โดยได้ส่งเข้าไปยังเมืองรุ่ยลี่ มณฑลยูนนาน เมื่อเวลา 16:00 น.ของวันดังกล่าว

น้ำมันดิบล็อตนี้ จะถูกส่งต่อเข้าไปในจีนด้วยความเร็วประมาณ 50 กิโลเมตรต่อวัน และหลังจากที่เดินทางไกลจนครบ 650 กิโลเมตรแล้ว

จะมาถึงที่ฐานของยูนนานปิโตรเคมีในเมืองอันหนิงมณฑลยูนนาน

โดยโครงการท่อส่งน้ำมันดิบจีน-เมียนมาร์ที่ยาวทั้งหมด 1,420 กิโลเมตรนี้นับเป็นหนึ่งในโครงการนำร่องตามแนวคิด “Belt and Road”ที่จีนริเริ่มขึ้นซึ่งเริ่มได้ใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

คาดว่าโครงการดังกล้าวจะสามารถนำผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมมาให้กับเมียนมาร์ได้รวมไปถึงกระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนไปพร้อม ๆ กัน