​ความงดงามของยอดเขาเอเวอเรสต์

0
236

ชมภาพถ่ายของยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก “เอเวอเรสต์” หนึ่งในยอดเขาของเทือกเขาหิมาลัย ที่มีความสูงถึง8,844.43 เมตร และตั้งอยู่บริเวณพรมแดน