​ผลสำเร็จจากสัมพันธไมตรีอันดี:ท่อส่งน้ำมันจีน-รัสเซีย 

0
190

ท่อส่งน้ำมันจีน-รัสเซียได้ขนส่งน้ำมันดิบปริมาณ 100 ล้านตันตั้งแต่เริ่มเปิดปฏิบัติการเมื่อห้าปีที่แล้ว โดยท่อส่งน้ำมันนี้มีความยาว 1,000 กิโลเมตร ขนส่งน้ำมันจากเขตตะวันออกไกลในรัสเซียไปยังจีนผ่านมณฑลต่างๆทางตะวันออกเฉียงเหนือ

ท่อส่งน้ำมันดังกล่าวได้ช่วยลดต้นทุนและพัฒนาการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียมาจีน ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้การขนส่งทางรถไฟมาโดยตลอด