โชว์ผลงาน SE7ENDERLUST แฟชั่นโชว์ศิลปนิพนธ์

0
308

นักศึกษาคณะศิลปกรรมฯ DPU โชว์ผลงาน SE7ENDERLUST “การแสดงแฟชั่นโชว์ศิลปนิพนธ์ประจำปีการศึกษา 2559

เสร็จสิ้นไปอย่างงดงามกับ SE7ENDERLUST “การแสดงแฟชั่นโชว์ศิลปนิพนธ์”ประจำปีการศึกษา 2559 ผลงานการออกแบบและสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงาน พร้อมแสดงศักยภาพของนักศึกษาในการนำความรู้ไปใช้จริงในภาคปฏิบัติ ซึ่งจัดขึ้น ณ DPU Hall อาคาร 12 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อเร็วๆนี้