50 Top Influencers ฉลอง 50 ปีทอง กปน.

0
352

การประปานครหลวง จัดกิจกรรม “50 Top Influencers ตอกย้ำความมั่นใจในคุณภาพน้ำประปา ฉลอง 50 ปีทอง กปน.”

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2560) เวลา 10.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) ถนนประชาชื่น นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. เป็นประธานเปิดกิจกรรม “50 Top Influencers ตอกย้ำความมั่นใจในคุณภาพน้ำประปา ฉลอง 50 ปีทอง กปน.” โดยได้เชิญกลุ่มผู้แทนที่เป็นผู้นำทางความคิดและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 50 ท่าน ร่วมรับฟังเกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินงานของ กปน. และการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้น้ำและคุณภาพน้ำประปาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายดำรง พุฒตาล สื่อมวลชนอาวุโส นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ นายบุญมา ศรีหมาด นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นางนิสภัสร์ วงศ์พัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพน้ำ กปน. และ นางสาวสุวรา ทวิชศรี ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร กปน. รวมทั้งเยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำบางเขน เพื่อให้ผู้นำทางความคิดเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับระบบการผลิตน้ำและส่งน้ำ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพการผลิตน้ำของ กปน.

นายดำรง พุฒตาล สื่อมวลชนอาวุโส กล่าวว่า วันนี้รู้สึกมั่นใจที่กลุ่มนักวิทย์ชุดขาวได้ตอบข้อข้องใจในเรื่องคุณภาพน้ำได้อย่างชัดเจน และอยากให้สื่อสารข้อมูลเรื่องคุณภาพน้ำทางสื่อต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เช่น ในต่างประเทศ ประชาชนรับรู้ว่าน้ำที่มีกลิ่นคลอรีน คือ น้ำสะอาด แต่ในประเทศไทยกลับไม่ชอบที่มีกลิ่นคลอรีน แต่เรื่องแรงดันน้ำตอนนี้ถือว่า กปน. มีพัฒนาการดีขึ้นมาก โดยตนเองในฐานะสื่อมวลชน เห็นว่าการรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจเรื่องคุณภาพน้ำและการประหยัดน้ำเป็นสิ่งสำคัญมาก ต้องทำอย่างต่อเนื่องและสื่อสารให้ตรงประเด็น

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า สถาบันอาหารเป็นหน่วยงานที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบคุณภาพอาหาร จากกรณีที่ประชาชนส่งต่อข่าวน้ำประปาหุงข้าวทำให้เป็นมะเร็ง สถาบันฯ พิสูจน์แล้วว่าไม่จริง จากการทดลองตรวจวัดค่าสารไตรฮาโลมีเทนในข้าวที่หุงด้วยน้ำประปาทั้งในน้ำซาวข้าวและในข้าวสุก ผลปรากฏว่าปริมาณสารไตรฮาโลมีเทนดีเกินกว่ามาตรฐานองค์การอนามัยโลก ประชาชนจึงเชื่อใจได้ และไม่ควรแชร์ข่าวที่ไม่จริง

นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี กล่าวว่า พื้นที่จังหวัดนนทบุรีได้รับความร่วมมือที่ดีจาก กปน. มาตลอด ทั้งด้านการบริการประชาชนและช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐบรรเทาสาธารณภัย ที่สำคัญ เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ได้รับประโยชน์จากน้ำประปาเป็นอย่างมาก เพราะในช่วงหน้าแล้ง จะมีน้ำทะเลหนุนจนไม่สามารถใช้น้ำคลองดูแลผลผลิตได้ ก็ได้น้ำประปาที่ให้บริการทั่วถึงทุกบ้านเรือนนำมาดูแลไร่ทุเรียน สะท้อนว่า กปน. ใส่ใจดูแลทุกหลังคาเรือน

นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กล่าวว่า พื้นที่เขตหลักสี่มีประชากรกว่า 150,000 คน รวมทั้งหน่วยงานราชการกว่า 44 หน่วยงาน ซึ่งล้วนได้ใช้น้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง แม้จะมีอาคารสูงและชุมชนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทางเขตต้องขอขอบคุณ กปน. ที่ทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น และขอฝากให้ กปน. สื่อสารกับประชาชนอย่างต่อเนื่องคุณภาพน้ำประปา เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้น้ำ

นายบุญมา ศรีหมาด นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หลังจากได้เห็นการตรวจสอบคุณภาพและกระบวนการผลิตน้ำประปาในวันนี้แล้ว รู้สึกมั่นใจในการใช้น้ำมากขึ้น และขอบคุณ กปน. ที่ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มาถึง 50 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อปี 2554 ที่เกิดอุทุกภัย กปน. สามารถสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ให้ประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความเชื่อมั่นในองค์กรมากขึ้น ซึ่งตนขอแนะนำในฐานะสื่อมวลชนว่า กปน. ควรสร้างเครือข่ายกับ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน หรือ อป.มช. ที่จะช่วยส่งต่อข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าเรื่องคุณภาพน้ำหรือการทำงานต่าง ๆ ของ กปน. ด้วย

นางนิสภัสร์ วงศ์พัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพน้ำ กปน. กล่าวว่า ประชาชนสามารถมั่นใจในความปลอดภัยของน้ำประปาได้ โดยปฏิบัติการนักวิทย์ชุดขาวได้ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคุณภาพน้ำและพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลถังพักน้ำภายในบ้านเรือนหรือสถานประกอบการไปแล้ว 39 แห่ง ทุกแห่งอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย แม้ประชาชนอาจจะไม่ชอบกลิ่นคลอรีน แต่จริง ๆ แล้ว คลอรีนเปรียบเสมือนอาวุธที่ใช้ในการต่อสู้กับเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำ นอกจากนี้ หากผู้ใช้น้ำต้องการข้อมูลคุณภาพน้ำแบบ Real Time ก็สามารถตรวจสอบได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile

นางสาวสุวรา ทวิชศรี ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร กปน.  กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้ร่วมงานเสวนาและ 50 Top Influencers จากหน่วยงานต่าง ๆ ทุกท่าน และหวังว่าการเปิดบ้าน กปน. ในวันนี้ จะสร้างความมั่นใจในการดำเนินงานของ กปน. โดยเฉพาะคุณภาพน้ำประปาให้แก่ผู้นำทางความคิดทุกท่าน เพื่อจะได้ส่งต่อความจริงสู่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่บริการและประชาชนทั่วไปได้อย่างถูกต้อง

นาย ประยุทธ์ ฤทธิเดช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์