วว.ร่วมโชว์ผลงานวิจัย..งาน “Startup Thailand 2017”

0
163

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Startup Thailand 2017” โอกาสนี้ ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและนำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาของ วว. ทั้งในส่วนของการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพร ผลงาน วว.ที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ รวมถึงผลงานการใช้เทคโนโลยี วว.เพื่อยกระดับสินค้าโอทอป เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA จังหวัดชลบุรี