​ความรักแท้จากแม่ แสนบริสุทธิ์ไร้เงื่อนไข

0
408

ในวันนี้ (1 มิ.ย.) นอกจากจะเป็นวันเด็กสากลแล้ว ยังเป็นวันแม่ของมองโกเลียอีกด้วย จึงเป็นโอกาสดีอีกวันหนึ่งให้ได้เราระลึกถึงบุญคุณอันไม่มีที่สิ้นสุดของแม่ เพราะขณะที่เรายังเล็ก ก็มีแม่ที่จับมือเรา โอบอุ้มเราให้เติบโตจนโตเป็นผู้ใหญ่ในปัจจุบัน ซึ่งความรักแสนบริสุทธิ์ของแม่-ลูกนี้ก็เกิดขึ้นกับสัตว์เช่นกัน เชิญชมภาพความน่ารักของสัตว์เหล่านี้กันเถอะ