การบินไทยจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นใหม่

0
337

นายเฉลิมพล แก้วชินพร ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นใหม่จำนวน 59 คน ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรและพร้อมปฏิบัติงานบนเที่ยวบินของการบินไทย เพื่อรองรับการบริการและขยายเส้นทางบินใหม่ พร้อมด้วย นายโสภณ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทยฯ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม สำนักงานใหญ่ การบินไทย

ทั้งนี้ การบินไทยเปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นนี้ รวมจำนวน 600 อัตรา เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นใหม่นี้จะรับเป็นพนักงานประเภทสัญญาจ้าง มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี และหากมีผลการปฏิบัติงานผ่านตามหลักเกณฑ์การประเมินที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะพิจารณาต่ออายุสัญญาอีก 3 ปี โดยสัญญาต่ออายุจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2565