​จิ่นเจียง: หมู่บ้านไม้แห่งสุดท้ายบนภูเขาฉางไป๋

0
255

ชมภาพของหมู่บ้านไม้จิ่นเจียง (锦江木屋村) ที่ตั้งอยู่บนภูเขาฉางไป๋ ในมณฑลจี๋หลิน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน หมู่บ้านแห่งนี้ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถูกสร้างขึ้นโดยชนเผ่าแมนจู และมีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 200 ปีแล้ว บ้านทุกหลังล้วนสร้างด้วยไม้สนแดง ซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ประมาณ 50 หลัง