อภัยภูเบศร เดย์ สปา จัดอบรมสปาไทย ชูศาสตร์เจ้าเรือน สร้างเอกลักษณ์สปาไทยดังไกลทั่วโลก

0
869

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มั่นใจช่วยเพิ่มมูลค่าตลาดสปา พร้อมสร้างอัตลักษณ์สปาไทยที่ไม่เหมือนใคร กะตุ้นการใช้บริการและส่งออกผลิตภัณฑ์สปา ระดมผู้ประกอบการสปาไทยร่วมเรียนรู้ต่อยอดองค์ความรู้ศาสตร์เจ้าเรือน หวังยกระดับบริการสุขภาพครบทุกมิติ

นพ.จรัญ บุญฤทธิการ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า จากกระแสทัวร์และธุรกิจบริการสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะมูลค่าการตลาดสปาไทยที่ผ่านมาเติบโตกว่า 5 หมื่นล้านบาท ทำให้เกิดการแข่งขันและสถานบริการสปาเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ทันต่อความต้องการและรองรับการเข้ามาใช้บริการของชาวต่างชาติ แต่จะทำอย่างไรให้ สปาไทย มีอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร พร้อมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้มั่นคงทั้งผู้บริการสปา การท่องเที่ยว และภาคการเกษตร

จังหวัดปราจีนบุรี มีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเราได้จัดตั้ง ศูนย์ฝึกอบรมอภัยภูเบศร เดย์ สปา ขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ คือ การพัฒนาผู้ประกอบการและนักบำบัดสปาให้มีองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย และสามารถประยุกต์นำองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย-สมุนไพร ไปใช้ในการบริการสปาได้ เพื่อยกระดับการแพทย์แผนไทยเข้าสู่การบริการในระดับนานาชาติ และสร้างความแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ให้กับสปาของไทยได้

นพ.จรัญ กล่าวต่ออีกว่า ในปี 2559 ศูนย์ฝึกอบรมอภัยภูเบศร เดย์ สปา ได้จัดอบรมเป็นครั้งแรก ในเรื่องของการชี้นำแนวทางสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับภาคประชาชนเพื่อเน้นให้ประชาชนรู้จักบริการของสปาไทย การนำองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยมาใช้ในการบริการ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี และเห็นควรว่า ควรจะมีกิจกรรมในลักษณะนี้ครั้ง

 

โดยครั้งนี้ได้พัฒนาการให้การอบรมไปอีกขั้น สำหรับผู้ประกอบการ ผู้ดำเนินการสปา ผู้ให้บริการสปา และแพทย์แผนไทย ที่สนใจในการนำองค์ความรู้เรื่องศาสตร์ของ”เจ้าเรือน”ไปประยุกต์ใช้ในทุกมิติการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพในสถานบริการสปาของแต่ละแห่งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจะมีการสอนให้เข้าใจในลักษณะของแต่ละเจ้าเรือน การแก้ไขปัญหาสุขภาพแบบองค์รวม รวมถึงการนำองค์ความรู้เรื่องของตัวยาสมุนไพรมาประยุกต์ใช้ในการบริการสปาทรีทเมนท์ อาหารเครื่องดื่มสุขภาพ เพื่อสร้างความแตกต่าง พร้อมยกระดับมาตรฐานสปาไทยสู่สากล โดยจะมีการจัดอบรมในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30-16.30น. ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ”

การอบรมสปา “เจ้าเรือน” นับว่าเป็นอีกมิติของการพัฒนาตลาดสปาไทย ให้พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำบริการสุขภาพในระดับนานาชาติ สำหรับผู่ที่สนใจสามารถ สอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนร่วมอบรมได้ที่ อภัยภูเบศร เดย์สปา โทร 037-217127