​ผลวิจัยชี้ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยปรับสมดุลให้เศรษฐกิจจีน

0
92

เมื่อเร็วๆนี้ มูดี้ส์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้เปิดเผยผลวิจัยว่า การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่สามในประเทศจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ได้ช่วยสนับสนุนการปรับสมดุลทางเศรษฐกิจของประเทศจีน

มูลค่าการชำระเงินดังกล่าวมีอัตราเติบโตขึ้นมากกว่าร้อยละ 100 นับตั้งแต่ปี 2015 เพราะช่องทางการชำระเงินทางธนาคารเช่นนี้มีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าวิธีการอื่นๆ 

การเติบโตดังกล่าวช่วยกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและบริการต่างๆ ทางออนไลน์เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทด้านอินเทอร์เน็ตและบรรดาบริษัทผู้ให้บริการต่างๆ ตามห่วงโซ่อุปทาน

ในทางกลับกัน มูลค่าการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลต่อความสามารถในการสร้างกำไรและการเติบโตของรายได้ของภาคธนาคารเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากธุรกิจผู้ให้บริการชำระเงินรายย่อยและรายได้จากค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต (Interchange fee) นั้นคิดเป็นเพียงสัดส่วนเล็กๆ ของรายได้รวมทั้งหมดของธนาคารจีนเท่านั้น