สอศ.เปิดเวทีสุนทรพจน์ภาษาจีน กระตุ้นเด็กอาชีวะรักการเรียนรู้ภาษาจีน

0
446

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดเวทีประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนให้นักศึกษาอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2560 ณ พรีม่า วิลล่า จังหวัดชลบุรี ภายใต้หัวข้อ “เรียนภาษาจีน มีเพื่อนทั่วโลก” (Learn Chinese, Double Your World) เพื่อกระตุ้นความสนใจผู้เรียน สร้างความกระตือรือร้น และรักการเรียนภาษาจีนมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนของอาชีวศึกษา และการค้นหาตัวแทนนักศึกษาอาชีวศึกษา ไปร่วม “การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา” ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นโครงการความมือร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนสู่นานาชาติแห่งประเทศจีน ฮั่นปั่น (HANBAN) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสอศ.เป็นเจ้าภาพหลักการประกวด โดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือน กรกฎาคม 2560 กรุงเทพมหานคร

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่าในรอบการคัดเลือกการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีนของ สอศ. มีนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งหมด 20 คน และคัดเลือกผู้ที่มีสุนทรพจน์ดีที่สุดจำนวน 7 คน ซึ่งผลการประกวดคัดเลือกมีดังนี้ 1. นางสาวจายู แซ่ย่าง วิทยาลัยการอาชีพฝาง จ.เชียงใหม่ 2.นางสาวโจเมอ เซอหมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ.เชียงราย 3. นางสาวอมรรัตนา วงค์อามาตย์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก จ.บุรีรัมย์ 4. นายเจษฎา โชติพันธ์สกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 5. นางสาวทิพย์รัตน์ สุทธิโอภาส วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จ.หนองคาย 6. นายพิสิษฐ์ แก้วบุตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จ.ภูเก็ต และ 7. นางสาวกัญญาณัฐ พิบูล วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช โดยนักศึกษาดังกล่าวข้างต้นจะเป็นตัวแทน สอศ.จะไปร่วมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ในระดับประเทศ ต่อไป

การแข่งขันสุนทรพจน์จีนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในปี พ.ศ. 2560 ได้รับความร่วมมือ จากสมาคมครูจีนประเทศไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เป็นคณะกรรมการร่วมในการตัดสิน

ที่มา : bangkok-today / ประชาสัมพันธ์ สนง. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา