​จีนส่ง “ทูตแพนด้า” เสริมสัมพันธ์ปักกิ่ง-เบอร์ลิน

0
251

เมื่อช่วงสายของวันเสาร์ (24 มิ.ย.) เมิ่งเมิ่ง (梦梦) และเจียวชิ่ง (娇庆) สองแพนด้ายักษ์ได้ออกเดินทางจากนครเฉิงตู มณฑลเสฉวน ไปยังกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ด้วยเที่ยวบินขนส่งสินค้าของสายการบินลุฟต์ฮันซา พร้อมกับเสบียงอาหารอย่างต้นไผ่ แอปเปิล และขนมแป้งนึ่งสูตรจีน ทั้งหมดกว่า 1,000 กิโลกรัม รวมถึงเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงแพนด้ายักษ์เฉิงตูและสัตวแพทย์อาวุโสจากสวนสัตว์เบอร์ลิน

แพนด้ายักษ์เมิ่งเมิ่ง เพศเมียวัยสี่ปี และเจียวชิ่ง เพศผู้วัยเจ็ดปี ล้วนมีสุขภาพแข็งแรงดีก่อนออกเดินทาง โดยเมิ่งเมิ่งที่ยังไม่โตเต็มวัยถูกคาดหวังให้ร่วมกันผลิตทายาทกับเจียวชิ่งหลังจากมันอายุครบหกปี

ทั้งนี้เนื่องในวาระการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับเยอรมนีจะครบรอบ 45 ปีในปีนี้ แพนด้ายักษ์ทั้งสองตัวจึงเปรียบเสมือนทูตสันถวไมตรีแห่งความเป็นมิตร โดยพวกมันจะใช้ชีวิตอยู่ที่สวนสัตว์เบอร์ลินเป็นเวลา 15 ปี