​ขุมพลังตะวันตกส่งไฟฟ้าเลี้ยงเมืองใหญ่ติดทะเล

0
79

ชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีแปลงไฟฟ้าในเมืองจินหัว มณฑลเจ้อเจียงทางภาคตะวันออก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง “เสฉวน ซีลั่วตู้-เจ้อเจียง จินหัว” ที่จัดว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเมื่อวัดจากกำลังการผลิต โดยสถานีฯ ได้รับกระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังน้ำในมณฑลเสฉวนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้มากกว่า 100 ล้านกิโลโวลต์ต่อชั่วโมงในปัจจุบัน