ไทยกำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมแพทย์แผนจีนโลก

0
841

กรุงเทพฯ – วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ สมาคมแพทย์แผนจีนประเทศไทย ได้มีการจัดการแถลงข่าวการประชุมวิชาการนานาชาติของสมาพันธ์แพทย์แผนจีนโลก ครั้งที่ 14 และสัปดาห์วัฒนธรรมแพทย์แผนจีนและยาจีนกำลังจะถูกจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ระหว่าง 20-24 ตุลาคม 2560 นี้ โดยจะมีผู้เข้าประชุมจากทั่วโลก ประกอบด้วยผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและบริษัทห้างร้านต่างๆ พร้อมมีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านทฤษฎี งานวิจัยใหม่ๆ ตลอดจนประสบการณ์ทางคลินิค นิทรรศการด้านธุรกิจ การบริการด้านแพทย์แผนจีนและยาจีน

การประชุมฯ นี้ได้จัดมาแล้วทั้งหมด 13 ครั้งวนไปทั่วโลก โดยครั้งล่าสุดจัดขึ้นที่โอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ กิจกรรมสัปดาห์วัฒนธรรมแพทย์แผนจีนและยาจีนภายใต้แนวคิดตามโครงการ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” – One Belt, One Road (一带一路)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเวทีก่อให้เกิดการพัฒนาทางการแพทย์แผนจีนและยาจีนในแถบมหาสมุทรแปซิฟิก

หัวข้อหลักของการประชุม อาทิ งานวิจัยทฤษฎีพื้นฐานแพทย์แผนจีนและยาจีน, การปฏิบัติและแนวทางการวิจัย, สรุปประสบการณ์จากแพทย์อาวุโส, การเผยแพร่วิธีการรักษาที่มีลักษณะโดดเด่ร, ดูแลสุขภาพป้องกันโรคที่ยังไม่เกิด, ฝังเข็มและนวดทุยหนา, รักษาโรคที่เกิดขึ้นเฉพาะที่, การวิจัยทางด้านยาจีน, การรักษาผสมผสารระหว่างแพทย์แผนจีนและแผนปัจจุบัน, แนวคิดและทฤษฎีใหม่, สืบทอดและพัฒนาเทคนิคการนวด, การกำหนดมาตรฐานของแพทย์แผนจีนและยาจีนในระดับนานาชาติ, การวิจัยข้อมูลข่าวสาร, การพัฒนาในแต่ละประเทศรวมถึงสถานการณ์ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, การปกป้องคุ้มครองวัฒนธรรมด้านแพทย์แผนจีน ยาจีนและมรดกตกทอดที่จับต้องไม่ได้, สมุนไพรมาตรฐาน การคุ้มครองสัตว์และพืชที่เหลือน้อย, การแลกเปลี่ยนทฤษฎี ปฏิบัติ ประสบการณ์ด้านธุรกิจและการบริการทางการแพทย์แผนจีนและยาจีน

ในงานแถลงข่าวครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายหลิน ตันเฉียน นายกสมาคมแพทย์แผนจีนประเทศไทย, นางสาวหลัน ซู่หง อุปทูตฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมงาน

กระทรวงสาธารณสุขไทยได้ทำการยอมรับศาสตร์แพทย์แผนจีนเป็นแพทย์ทางเลือกสำหรับคนไทยในการรักษา มีผู้เข้ารับการอบรมฝังเข็มไปแล้วทั้งหมด 32 รุ่น กระจายอยู่ทั่วประเทศ มีการสนับสนุนให้แปลตำราเกี่ยวกับแพทย์จีนเป็นภาษาไทย รวบรวมความรู้ด้านสมุนไพรจีน และล่าสุดกำลังผลักดันให้ตำแหน่งแพทย์แผนจีนเข้ามาในระบบราชการ การประชุมในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยที่ต้องการเป็น Medical Hub หรือศูนย์กลางด้านการพยาบาลดูแลรักษาสุขภาพอีกด้วย

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมและงานสัปดาห์วัฒนธรรมแพทย์แผนจีนและยาจีนโลกที่กรุงเทพฯในเดือนตุลาคมนี้แล้ว งานสัปดาห์วัฒนธรรมแพทย์แผนจีนฯนี้จะยังไปจัดตามประเทศต่างๆในเอเชีย ได้แก่ กัมพูชา อินเดีย เนปาล และฟิลิปปินส์ตามลำดับ

รายงานและเรียบเรียง : อรอนงค์ อรุณเอก 林敏儿