​บล็อกไม้อักษรจีน: วัฒนธรรมเก่าแก่ที่ใกล้จะสูญหาย

0
89

ชมภาพที่ถูกบันทึกไว้ในวันที่  25 มิถุนายน 2017 ของนายเสี้ยวฉือหวา วัย 46 ปี ผู้สืบทอดศิลปะการประดิษฐ์บล็อกไม้พิมพ์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในหมู่บ้านจูหลิน เมืองทานโถว มณฑลหูหนาน ทางตอนกลางของประเทศจีน นายเสี้ยวเล่าว่าเขาได้เรียนรู้วิชาดังกล่าวมาจากพ่อตั้งแต่สมัยวัยรุ่น บล็อกไม้อักษรจีนเช่นนี้รุ่งเรืองอย่างมากในสมัยราชวงศ์หมิง (ค.ศ.1368-1644) ก่อนจะค่อยๆ เลือนลางไป หลังจากการพิมพ์ออฟเซตและคอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนาขึ้นมา